Αναζήτηση

Όλγα Γεροβασίλη

Βουλευτής Άρτας, Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ετικέτα

παραγωγική ανασυγκρότηση

Σήμερα γράφεται η σελίδα εξόδου από τα μνημόνια

Ομιλία στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχεδίου νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» Συνέχεια ανάγνωσης «Σήμερα γράφεται η σελίδα εξόδου από τα μνημόνια»

Χαιρετισμός στην εκδήλωση «Ελλάδα 2021: Δίκαιη Ανάπτυξη – Παραγωγική Ανασυγκρότηση»

«Σήμερα, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες γινόμαστε συμμέτοχοι στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για την ανάκτηση και αναδιανομή του εθνικού μας πλούτου, για τη δίκαιη ανάπτυξη»

Συνέχεια ανάγνωσης «Χαιρετισμός στην εκδήλωση «Ελλάδα 2021: Δίκαιη Ανάπτυξη – Παραγωγική Ανασυγκρότηση»»

Χαιρετισμός στην ανοιχτή εκδήλωση για το ΕΣΠΑ στο Επιμελητήριο Άρτας

«Ξεκινά το μεγάλο έργο για την παραγωγική και δίκαιη αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ. Την αποφασιστική αλλαγή της φιλοσοφίας. Τη διάθεσή του με βάση πραγματικά οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια»

Συνέχεια ανάγνωσης «Χαιρετισμός στην ανοιχτή εκδήλωση για το ΕΣΠΑ στο Επιμελητήριο Άρτας»

Χαιρετισμός στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

«Για να σταθεί η ελληνική οικονομία και πάλι στα πόδια της, θα πρέπει να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τη ραχοκοκκαλιά της»

Συνέχεια ανάγνωσης «Χαιρετισμός στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας»

Τοποθέτηση στη συνεδρίαση της υποεπιτροπής της Βουλής, για θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δελτίο Τύπου

Αθήνα 7/5/2015

Συνεδρίασε χθες, 6 Μαΐου 2015, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκου Βούτση, η υποεπιτροπή της Βουλής για θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η υποεπιτροπή θα ασχοληθεί με θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, το θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης και τον «Καλλικράτη».

Ολγα ΕΔΔΔΔ 18-9-2014Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, μέλος της Υποεπιτροπής, αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και τόνισε την αναγκαιότητα, η υποεπιτροπή να αποτελέσει τον κοινό τόπο Υπουργείου, Κοινοβουλίου, αλλά και των φορέων της Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων για να μπορέσει να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος διάλογος γύρω από τα θέματα που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση. «Υπάρχουν θέματα, τα οποία είναι εξαιρετικά επείγοντα και τα αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο, όπως η μεταφορά μαθητών, οι δημοπρατήσεις στα καύσιμα, θέματα τα οποία ταλανίζουν Δήμους, δεν επιλύονται επί σειρά ετών, ενώ έπρεπε να είχαν λυθεί χθες», επισήμανε.

Η βουλευτής αναφέρθηκε και στον «Καλλικράτη» χαρακτηρίζοντάς τον ως μια από τις πρώτες δραστικές επεμβάσεις των μνημονίων στην ελληνική πραγματικότητα, που έγινε για δημοσιονομικούς λόγους, χωρίς να έχει γίνει αποτίμηση του «Καποδίστρια», ενώ επεσήμανε, ότι το χωροταξικό του κομμάτι σχεδιάστηκε επί χάρτου και βιαστικά, με πελατειακά κυρίως και κομματικά κριτήρια και όχι με όλα τα άλλα τα οποία ο ίδιος ο «Καλλικράτης» θέτει και στην εισαγωγή του.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ασφυξία που προκάλεσαν οι μνημονιακές πολιτικές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την περικοπή κατά περίπου 65% των θεσμοθετημένων πόρων, στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας που ουσιαστικά κατήργησε το Αυτοδιοίκητο, στις απολύσεις ολόκληρων κλάδων όπως οι σχολικοί φύλακες και οι δημοτική αστυνομία και η μη αποζημίωση των αιρετών, συμμετεχόντων σε συμβούλια.

Η Όλγα Γεροβασίλη κλείνοντας, τόνισε ότι την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συνολικού μοντέλου διοίκησης, που θα ξεκινάει από τον εθνικό σχεδιασμό, θα περνάει στον περιφερειακό και μετά στους Δήμους και τις τοπικές κοινότητες, προκειμένου και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών.

Ένταξη του κωδικού 86 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που περιλαμβάνει γενικώς τον Ιατρικό- οδοντιατρικό- φυσικοθεραπευτικό κλάδο

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τους κ.κ. Υπουργούς :
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΘΕΜΑ: Ένταξη του κωδικού 86 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που περιλαμβάνει γενικώς τον Ιατρικό- οδοντιατρικό- φυσικοθεραπευτικό κλάδο.

συριζα 2014Στα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν περιλαμβάνεται ο κωδικός 86 που αφορά τον Ιατρικό- οδοντιατρικό- φυσικοθεραπευτικό κλάδο. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία προγραμμάτων ΕΣΠΑ “Επανεκκίνηση ΕΠΑνΕΚ” έχουν προδημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής τα προγράμματα “Επιχειρούμε Δυναμικά” και “Επιχειρηματική Ευκαιρία”. Τα προγράμματα αυτά εντάσσουν τον τομέα της Υγείας και παρέχουν χρηματοδότηση στα Κέντρα Αποκατάστασης, στις Υπηρεσίες Τηλε-ιατρικής και στα Θεραπευτικά κέντρα.
Ωστόσο, με βάση την προδημοσίευση δεν ορίζεται σαφώς ο τίτλος «Θεραπευτικά Κέντρα», και πιο συγκεκριμένα το αν εντάσσονται στο πρόγραμμα τα ιατρεία, οδοντιατρεία και φυσικοθεραπευτήρια. Ως αποτέλεσμα, καθίσταται ανέφικτη τόσο η ίδρυση όσο και η λειτουργία των ιατρείων, οδοντιατρείων και φυσικοθεραπευτηρίων στην παρούσα οικονομική συγκυρία, εάν δεν υπάρξει επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ. Επισημαίνεται ότι η αγορά ποιοτικού εξοπλισμού, η αγορά ή μίσθωση επαγγελματικής στέγης και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των ιατρείων προϋποθέτει ιδιαίτερα υψηλό κεφάλαιο.

Σημειώνεται ότι η ανεργία στο πλήθος των φυσικοθεραπευτών φτάνει το 35 % και στους ιατρούς αγγίζει το 23%. Παράλληλα, μεγάλος αριθμός νέων ιατρών, οδοντιάτρων και φυσικοθεραπευτών αναγκάζεται να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό αυξάνοντας τα ποσοστά διαρροής επιστημονικού ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό.

Επειδή τα ερχόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής τροχιάς της χώρας και θα δώσουν την ευκαιρία λειτουργίας τόσο στις υπάρχουσες όσο και στις νέες επιχειρήσεις.

Επειδή το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείων, οδοντιατρείων και φυσικοθεραπευτηρίων είναι δυσβάσταχτο και η ποιοτική παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης απαιτεί σύγχρονο εξοπλισμό.

Επειδή είναι απαραίτητη η στήριξη και αποκατάσταση των επαγγελμάτων υγείας, με στόχο την μείωση των ποσοστών ανεργίας του κλάδου και την αποφυγή μετανάστευσης του επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί

1. Αν προτίθενται να συμπεριλάβουν τον κωδικό 86 στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, ώστε να γίνει εφικτή η ίδρυση και συντήρηση ιατρείων, οδοντιατρείων και φυσικοθεραπευτηρίων.

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να προασπιστούν τα δικαιώματα του κλάδου της υγείας, να μειωθούν τα ποσοστά της ανεργίας και να σταματήσει η διαρροή νέου επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό.

Αθήνα, 06/04/2015

Οι ερωτώντες βουλευτές Συνέχεια ανάγνωσης «Ένταξη του κωδικού 86 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που περιλαμβάνει γενικώς τον Ιατρικό- οδοντιατρικό- φυσικοθεραπευτικό κλάδο»

Όλγα Γεροβασίλη – Συνέντευξη στην «ΑΥΓΗ της Κυριακής», 18-1-2015

1. Ποιό είναι το πολιτικό κλίμα και τα μηνύματα που παίρνετε στην περιοχή σας και ποιές οι προτεραιότητες που βάζετε ως υποψήφιοι βουλευτές με τονΣΥΡΙΖΑ;

Αρτα Ολγα Τσίπρας μακρινόΣτην καθημερινή επαφή μας με τον κόσμο και στις περιοδείες που κάνουμε σε ολόκληρο τον Νομό Άρτας είναι διάχυτη η προσμονή των συμπολιτών μας για καλυτέρευση της ζωής τους, η απαίτησή τους για απόδοση ευθυνών, πολιτική τιμωρία και ανατροπή των υπευθύνων που συστηματικά διαστρέβλωναν την λαϊκή εντολή, κάνοντας πολιτικό εμπόριο με τις ανάγκες, τις αγωνίες και τις ελπίδες τους και προδίδοντας την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους. Στηρίζουν έντονα την προσπάθειά μας για ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών και των εκφραστών τους, για ισχυρή κυβέρνηση της αριστεράς και η ψήφος τους δεν είναι πια ψήφος αντίδρασης αλλά θετική ψήφος ελπίδας. Η εικόνα και τα μηνύματα που παίρνουμε απ’ τους συμπολίτες μας καθορίζουν ασφαλώς και τις προτεραιότητές μας. Η οργή και αγανάκτηση να μετατραπούν σε δύναμη νίκης. Και η ψήφος τους στον ΣΥΡΙΖΑ να αποτελεί την ειλικρινή, σταθερή, βαθιά και διαρκή μεταξύ μας συμφωνία για συμπόρευση σε μια κοινωνία δημοκρατίας, ανάπτυξης, αξιών και δικαίου. Για μια ζωή όχι μόνο με δικαίωμα στην ελπίδα αλλά και με επιβεβαίωσή της. Κι απ’ ότι φαίνεται, ο κόσμος της Άρτας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχής μας έστειλε -δυόμιση χρόνια πριν- στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εκπρόσωπο της αριστεράς, θα συνεχίσει να χτίζει την πολύ καλή παράδοση για τον ΣΥΡΙΖΑ στις τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις, εκλέγοντας σε μια εβδομάδα από σήμερα και δεύτερο βουλευτή, δίνοντας στο ψηφοδέλτιο μας ποσοστό αυτοδυναμίας.

2. Ποια πρέπει να είναι τα πρώτα μέτρα και οι πρωτοβουλίες που πρέπει ναπάρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;

Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω ένα προσωπικό μου βίωμα με έναν συμπολίτη μας, που συνάντησα έξι περίπου μήνες πριν, στο ιατρείο μου στην Άρτα. Συγκλονίστηκα απ’ την αλήθεια που εξέπεμπαν τα λόγια, το βλέμμα και η προσπάθεια να ξεπεράσει την ενοχή που του «φόρτωσαν» και να διατηρήσει τα τελευταία ψήγματα της αξιοπρέπειάς του, όταν μου είπε, ζητώντας την βοήθειά μου: «Να με συγχωρείτε που έφτασα σ’ αυτή την κατάσταση αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος που μου απέμεινε να επιβιώσω εγώ και η οικογένειά μου». Και δεν είναι παρά ένας απ’ τους πολλούς -τόσο τραγικά όμοιους-, ένας μεταξύ των πολλών εκατομμυρίων συμπολιτών μας που βιώνουν, πέντε χρόνια τώρα, την πιο σκληρή μορφή των νεοφιλελεύθερων και μνημονιακών πολιτικών, μέσα απ’ την δραματική καθημερινότητα της ανεργίας και της φτώχειας. Γι’ αυτό η ανακούφιση των προβλημάτων τους, η κάλυψη των αναγκών τους, η προστασία και αποκατάσταση της αξιοπρέπειάς τους, η επαναφορά της κοινωνικής δικαιοσύνης, η οικονομική ασφάλεια και η αναπτυξιακή προοπτική του λαού μας δεν μπορεί παρά να είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης της αριστεράς. Επομένως, τα πρώτα άμεσα μέτρα και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, στην αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των συμπολιτών μας.

3.Κάνετε αποτίμηση του έργου σας ως βουλευτές ή ποιά είναι η αποτίμηση στους τομείς ευθύνης σας (για όσους/ες δεν έχουν εκλεγεί).

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε δύσκολο κοινοβουλευτικό έργο. Η Βουλή που διαλύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, ήταν η Βουλή των νομοσχεδίων σε ένα άρθρο, του μονίμως κατεπείγοντος, των 103 τροπολογιών –τις περισσότερες φορές σε άσχετα με το θέμα νομοσχέδια, των νομοσχεδίων «μπαμπούσκα», των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου προκειμένου να παρακαμφθεί το κοινοβούλιο, και του μονίμως απόντος Πρωθυπουργού. Υπήρξε, λοιπόν, διαρκής και επίπονη η προσπάθεια να αντισταθούμε στην υποβάθμιση του έργου του Κοινοβουλίου.

Έχοντας την ευθύνη για τα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολα Νομοσχέδια που αφορούσαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θέματα Ιθαγένειας και μετανάστευσης αλλά και ζητήματα όπως η χρηματοδότηση των κομμάτων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη.

Παράλληλα ασκήσαμε κοινοβουλευτικό έργο που αφορούσε σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων τοπικού και γενικού ενδιαφέροντος. Περίπου 6000 ερωτήσεις κατατέθηκαν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε πόσα ήταν τα θέματα που απασχόλησαν μεμονωμένους πολίτες, εργαζόμενους, θεσμικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και οι προτάσεις Νόμου που κατατέθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής της αυριανής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημαντικό τμήμα στο χρόνο της βουλευτικής θητείας, ήταν και ο δύσκολος αγώνας για τη διεκδίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία με απόφαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκα επικεφαλής. Η εκλογική αυτή μάχη, μας οδήγησε για πρώτη φορά, στη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης στο περιφερειακό συμβούλιο Ηπείρου.

Διαβάστε τη συνέντευξη στην «ΑΥΓΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Τα Μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για την Εργασία

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ;

Η Οργάνωση Μελών (Ο.Μ.) Βλαχέρνας-Ξηροβουνίου του ΣΥΡΙΖΑ διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση με θέμα:

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ,ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ;
Ολγα Καμπη 1
Εισηγητές: Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

      Σταύρος Πιστιώλης, φοροτεχνικός, μέλος Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Άρτας

Ολγα Καμπη 2

Σάββατο 27/12, ώρα 7:30 μ.μ. στην Καμπή Άρτας (καφενείο Σωτήρη Καψάλη)

ΟΜ Βλαχερνας

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑