Χαιρετισμός στην παρουσίαση του «Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων Δημοσίου».

Κυρίες και Κύριοι,

Φίλες και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για να παρουσιάσουμε από κοινού με τον Υπουργό, Νίκο Παππά ένα εμβληματικό έργο.

Και αναφέρομαι σε ένα εμβληματικό έργο, γιατί στο τέλος του 2018 θα έχει αλλάξει πλήρως την καθημερινή επαφή των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Αναβαθμίζοντας και τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο και ψηφιακό πλέον περιβάλλον. Γιατί, αποτελεί το κατεξοχήν βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Όταν μάλιστα, όλοι έχουμε έρθει κατά καιρούς αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία, η οποία -όπως όλοι ξέρουμε- διαιωνίζει το πελατειακό, αδιαφανές και δυσκίνητο κράτος.

Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα, αφήνουμε πίσω το παρελθόν και επιχειρούμε να αλλάξουμε σελίδα.

Και να αναπτύξουμε υψηλές ταχύτητες στο Δημόσιο, με το «Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων Δημοσίου».

Ένα έργο – τομή, που:

 • Αντανακλά την αποφασιστικότητά μας να προωθήσουμε στέρεες και μακρόπνοες μεταρρυθμίσεις.
 • Αναβαθμίζει ουσιαστικά τη σχέση Κράτους –πολίτη.
 • Αυξάνει κατακόρυφα την αποδοτικότητα της Δημόσιας Διοίκησης
 • ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
 • και βέβαια εξυπηρετεί τις ανάγκες πολιτών άλλων χωρών, αλλά και Ελλήνων του Εξωτερικού, περιορίζοντας την αυτοπρόσωπη παρουσία.

Στο εξής, τα δημόσια έγγραφα και η διακίνησή τους αποκτούν επίσημα ψηφιακη μορφή.

Τι σημαίνει αυτό για τον καθένα από εμάς;

Ότι τα δημόσια έγγραφα μέσω της ψηφιοποίησής τους  μετατρέπονται σε ανοιχτά δεδομένα. Δηλαδή, γίνονται δεδομένα προσβάσιμα άμεσα και ισότιμα σε όλους, διευκολύνοντας την έρευνα, την ανάπτυξη, την οικονομία.

Δεν είναι πια σωροί από χαρτιά, αλλά πληροφορίες ηλεκτρονικά διαθέσιμες. Όπως απαιτεί η εποχή μας, εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Γιατί, τα τελευταία χρόνια καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια, για να αποδώσουμε στη Δημόσια Διοίκηση το κύρος που της αντιστοιχεί. Καθώς οι όποιες δυσλειτουργίες του Δημοσίου μετατράπηκαν σε εργαλείο, για την απαξίωση και υπονόμευση του ρόλου του κράτους, του κοινωνικού κράτους. Ώστε, να εξυπηρετηθούν όσοι οραματίζονται την ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού κράτους.

Κυρίες και Κύριοι,

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού Δημοσίου αποτυπώνεται  την «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019» και αποτελεί τμήμα της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγική.

Και η Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων μεταξύ φορέων του Δημοσίου, θα συμβάλλει καταλυτικά:

 • στην επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών,
 • στην πραγματική και σημαντική εξοικονόμηση πόρων από το κόστος του χαρτιού και του μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • αλλά και στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία.

Επιπλέον, η Δημόσια Διοίκηση αποκτά πλέον ένα κεντρικό εργαλείο, που θα προσφέρει υπηρεσίες:

 • ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου,
 • διαχείρισης εγγράφων,
 • απλές ροές εργασιών και απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές.

Πρωτόγνωρες, δηλαδή, υπηρεσίες στα χρονικά της.

Απαραίτητες, ωστόσο,  για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος είναι οι Αναγνωρισμένες Ψηφιακές Υπογραφές.

Υπενθυμίζω ότι μέχρι σήμερα μόνο έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ 54.913 ψηφιακά πιστοποιητικά για δημοσίους υπαλλήλους, επιχειρήσεις και επαγγελματικές ομάδες.

Παράλληλα, το «Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων Δημοσίου» θα φιλοξενηθεί στο G-Cloud. Δηλαδή, στις εγκαταστάσεις του Υπολογιστικού Κέντρου του Κυβερνητικού Νέφους.

Ένα εμβληματικό έργο υποδομής που υλοποιήθηκε από αυτή την Κυβέρνηση και λειτουργεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Εξοικονομώντας εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο, καθώς συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο συστήματα, που θα κόστιζαν πολλαπλάσια, αν λειτουργούσαν μεμονωμένα. Εκεί, έχει εγκατασταθεί η «Διαύγεια», σε καθεστώς πλήρους ασφάλειας και λειτουργίας.

Και φυσικά, για την τηλεπικοινωνιακή και ηλεκτρονική υποδομή των φορέων του Δημοσίου, όπως και αυτού του συστήματος, θα χρησιμοποιηθεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Δηλαδή, το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο αναβαθμίζουμε, με την επέκτασή του σε 40.000 δημόσια κτίρια. Ανάμεσά τους σχολικά συγκροτήματα, κέντρα υγείας και άλλες, αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Κυρίες και Κύριοι,

Οικοδομούμε το ψηφιακό κράτος με τα ψηφιακά θεμέλια της νέας εποχής.
Δεν πρόκειται για ένα άθροισμα ασύνδετων ή απαρχαιωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Αντίθετα, είναι ένα σύνολο δράσεων και έργων που υλοποιούμε, με επίκεντρο τον πολίτη.

Γιατί, ήδη από το 2011 (με τον Νόμο 3979) προβλεπόταν η δυνατότητα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή και χρονοσήμανση. Στο ενδιάμεσο, εκδόθηκαν εγκύκλιοι, υπήρξαν τροποποιήσεις του τότε Νόμου. Αλλά ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων δεν υπήρξε ποτέ!

Οι αιτίες είναι προφανείς. Η διατήρηση των γραφειοκρατικών μηχανισμών οδηγούσε αυτόματα στη διατήρηση των πελατειακών σχέσεων. Πίσω από τους όγκους χαρτιών, κρυβόταν – δυστυχώς- σχέσεις διαπλοκής, διαφθοράς και μικροπολιτικής. Για το λόγο αυτό, ο  Νόμος 4440/2016 νομοθετεί  την υποχρεωτική διακίνηση εγγράφων, η οποία προβλέπεται για το τέλος του 2018.

Κυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί προϊόν κοινών και συντονισμένων ενεργειών μας, με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Βασική, ωστόσο, προϋπόθεση για να λειτουργήσει η Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων στο Δημόσιο αποτέλεσε  η εφαρμογή του ψηφιακού Οργανογράμματος των Υπουργείων και των φορέων του Δημοσίου. Προετοιμάσαμε, δηλαδή, όλο το προηγούμενο διάστημα τη Δημόσια Διοίκηση, για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Κυρίες και Κύριοι,

Τα τελευταία χρόνια, σε ένα δύσκολο ομολογουμένως περιβάλλον, σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και εξακολουθούμε να υλοποιούμε μακρόπνοες και θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις.

Ακόμη και αν αυτές δεν είναι πλήρως ορατές, όπως τα ψηφιακά έργα υποδομής, είναι περισσότερο απαραίτητες από ποτέ απέναντι στις σύγχρονες, ψηφιακές προκλήσεις.

Όλο αυτό το διάστημα θέτουμε τις βάσεις, για  να παραδώσουμε στους Έλληνες πολίτες ένα κράτος ψηφιακό, προσβάσιμο και ανοιχτό στο δημοκρατικό έλεγχο. Ένα ψηφιακό κράτος πυλώνας της παραγωγικής Ανασυγκρότησης και της  Δημοκρατίας. Και βέβαια, ένα ψηφιακό κράτος, αντάξιο της επόμενης μέρας για τη χώρα.

Αυτό το ψηφιακό κράτος οραματιζόμαστε, για αυτό εργαζόμαστε και αυτό θα παραδώσουμε στην ελληνική κοινωνία.

Σας ευχαριστώ.