Συνέντευξη στην εφημερίδα «Αυγή της Κυριακής» και το δημοσιογράφο Νίκο Μορφονιό.

 

* Πριν από λίγες ημέρες παρουσιάσατε μαζί με τον πρωθυπουργό την Εθνική Στρατηγική, με μία από τις κομβικές παρεμβάσεις την απλούστευση των διαδικασιών. Τι αφορά;

Από την πρώτη στιγμή θέσαμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας τη διοικητική ανασυγκρότηση, δηλαδή την ανασύνταξη όλων των δομών της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να υποστηρίξουν την προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης. Προϋπόθεση γι’ αυτήν την πορεία, την οποία περιγράφει η Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, είναι ο εξορθολογισμός των δομών και της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, όπως και η τυποποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών.

Με τα έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, μειώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ μειώνεται σημαντικά το λειτουργικό κόστος του Δημοσίου. Εξοικονομούνται δηλαδή σημαντικοί πόροι, ενώ η Δημόσια Διοίκηση αποκτά πιο φιλικές υπηρεσίες, ενισχύοντας επί της ουσίας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως και την καθημερινότητα των επιχειρήσεων και δυνητικών επενδυτών.

Μέχρι το τέλος του χρόνου δρομολογούνται μεγάλα έργα, τα οποία θα απλοποιήσουν τις διαδικασίες και θα διευκολύνουν την αυτόματη αναζήτηση εγγράφων, καταργώντας μεγάλο κομμάτι της γραφειοκρατίας.

* Κάποιοι θα έλεγαν ότι με τους συνήθεις ρυθμούς των αλλαγών στο Δημόσιο είναι αρκετά φιλόδοξη η στοχοθεσία για πλήρη μετάβαση στο Ψηφιακό ΚΕΠ στο τέλος του 2019, όπως περιγράφεται στην Εθνική Στρατηγική. Πώς σχεδιάζετε να το πετύχετε;

Ξέρετε, τελικά νόημα στη λέξη «μεταρρύθμιση» δίνουν οι πολίτες και όχι εκείνοι που αυτοδιαφημίζονται ως «μεταρρυθμιστές» και δοκιμασμένοι «τεχνοκράτες». Το κριτήριο των πολιτών απέναντι σε κατά καιρούς πολιτικές πρωτοβουλίες είναι αυτό που πρέπει να μας καθοδηγεί. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι μια τέτοια, ενδεικτική περίπτωση, οι πολίτες τα αγκάλιασαν λόγω της αποτελεσματικότητάς τους.

Τα ΚΕΠ, λοιπόν, διεκπεραιώνουν ένα σημαντικό έργο που συμβάλλει σημαντικά στην απαλλαγή του πολίτη από περιττές και πολύπλοκες διαδικασίες κατά τη συνδιαλλαγή του με τη Δημόσια Διοίκηση. Δική μας προτεραιότητα είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο με την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας αυτές τις δομές, ώστε να διευκολύνουμε τον πολίτη στην καθημερινότητά του.

Σήμερα, περισσότερα από 60 πιστοποιητικά εκδίδονται online από τα ΚΕΠ και περισσότερες από 8.000.000 υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν το 2016, στην πλειοψηφία τους ηλεκτρονικά.

Με την Ηλεκτρονική Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών γίνεται ακόμα ένα βήμα, καθώς ο αριθμός δικαιολογητικών -που προσδιορίζονται ήδη σε 3.000.000 ετησίως- θα μειωθεί εντυπωσιακά, αφού δεν θα απαιτείται πλέον από πολίτες και επιχειρήσεις να προσκομίζουν τα πιστοποιητικά που εντάσσονται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Αναζήτησης.

Με τη δημιουργία του Μητρώου Διαδικασιών, πολλά πράγματα που σήμερα μας ταλαιπωρούν θα έχουν τυποποιηθεί και τα ΚΕΠ θα ενσωματώσουν νέες, στοχευμένες και απλοποιημένες λειτουργίες και υπηρεσίες, που θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Κυρίως όμως, αυτές οι νέες υπηρεσίες θα απευθύνονται όχι μόνο στους πολίτες αλλά και στην επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές συναλλακτικές συνήθειες των πολιτών με το Δημόσιο αλλά και τον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων:

– Υποχρεώσεις πληρωμής σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

– Διαδικασίες έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης.

– Υποχρεώσεις φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης.

– Διεκπεραίωση υποχρεώσεων που απορρέουν από το Εργατικό Δίκαιο.

– Ηλεκτρονική τιμολόγηση και πολλά άλλα.

* Έχετε μια τάξη μεγέθους για τα ποσά που μπορεί να εξοικονομήσει το Ελληνικό Δημόσιο από την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;

Η μετάβαση στην ψηφιακή εκδοχή του κράτους δείχνει τον άλλο δρόμο, που είναι εφικτός, για Δημόσια Διοίκηση χωρίς γραφειοκρατία, εστίες διαφθοράς και με σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Μια τέτοια προσέγγιση, η οποία βασίζεται στον εξορθολογισμό των δομών και την απλούστευση των διαδικασιών, δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας από ό,τι άλλου τύπου οριζόντιες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων ή η χρήση των ψηφιακών υπογραφών έχουν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών του Δημοσίου. Μόνο από τη γενικευμένη χρήση των ψηφιακών υπογραφών αφαιρείται σε ετήσια βάση κόστος περίπου 200.000.000 ευρώ.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή είναι η δική μας, υλοποιήσιμη, πολιτική κατεύθυνση για την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή του κράτους μας. Και όχι η εξοικονόμηση πόρων από μαζικές, άδικες απολύσεις και καταργήσεις δομών, που δυστυχώς επιλέχθηκαν κι εφαρμόστηκαν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Σας θυμίζω τη Δημοτική Αστυνομία, τους σχολικούς φύλακες, την ΕΡΤ και άλλα.

* Θεωρείτε σημαντική τη συμβολή της γαλλικής Expertise France στις παραπάνω μεταρρυθμίσεις;

Η τεχνική βοήθεια που παρέχεται από τη Γαλλία μέσω της Expertise France αποτελεί αρωγό στην προσπάθεια της κυβέρνησης για τη διοικητική ανασυγκρότηση, καθώς συνδράμει σημαντικά στην προώθηση και υλοποίηση μεταρρυθμιστικών δράσεων για τη βελτίωση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Η τεχνογνωσία που διαθέτουν, με αναφορές, για παράδειγμα, στο περίφημο Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλία, καθώς και άλλα καλά παραδείγματα, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα της διοίκησης, προσαρμοσμένα πάντοτε στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

* Στην ατζέντα της επίσκεψης Μακρόν θα περιλαμβάνονται οι εξελίξεις στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση;

Η διοικητική ανασυγκρότηση βρίσκεται στην ατζέντα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο στην αναπτυξιακής αλυσίδας της χώρας. Αυτή η προοπτική αφορά και τη γαλλική αποστολή που θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα, καθώς η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να υπηρετήσει πολιτικές που συνδυάζουν τόσο τη μεταρρυθμιστική βούληση όσο και τον κοινωνικό της προσανατολισμό.

Η Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017- 2019, την οποία παρουσιάσαμε, είναι αποτέλεσμα αγαστής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως τα υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, αλλά και της Expertise France. Από πλευράς μας, εξετάζουμε την εμβάθυνση της συνεργασίας μας με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στη γνωστή γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ΕΝΑ και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προκειμένου τα στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου να διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους διοίκησης, με την ανανέωση της συνεργασίας μας τα επόμενα χρόνια. Αυτό, άλλωστε, εννοούμε, όταν λέμε ότι το 2020 «η διοίκηση αναβαθμίζεται».

Η αξιολόγηση δεν είναι όχημα απολύσεων και καρατομήσεων

* Στο κομμάτι τώρα της αξιολόγησης των υπαλλήλων, θεωρείτε ότι θα επανεκκινήσει τη διαδικασία η ρύθμιση που θα καταθέσει το ΥΔΑΝ και θα καθιστά προϋπόθεση την αξιολόγηση για τη συμμετοχή στην επιλογή προϊσταμένων;

Θεωρώ ότι το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης έχει κατανοήσει πλήρως τόσο τη φιλοσοφία όσο και τη διαδικασία της αξιολόγησης. Η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης αποσκοπεί στην προσωπική βελτίωση των υπαλλήλων, δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και γίνεται με συγκεκριμένα, αντικειμενικά κριτήρια.

Επίσης, είναι μια διαδικασία 360 μοιρών, στην οποία προβλέπεται αξιολόγηση του υφισταμένου από τον προϊστάμενο και αντίστροφα, ομαδική αξιολόγηση τμήματος και συμβουλευτική συνέντευξη, με την οποία προσδιορίζονται από κοινού τρόποι βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του.

Συνεπώς, για πρώτη φορά η διαδικασία της αξιολόγησης δεν γίνεται όχημα για νεοφιλελεύθερης έμπνευσης οριζόντιες απολύσεις και καρατομήσεις, αλλά μέσο διαφανούς και ισότιμης πρόσβασης του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων στις διαδικασίες επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

* Έχετε μιλήσει ανοιχτά για “πολιτικό δάκτυλο” της Ν.Δ. στο μπλόκο που έχει ορθώσει η ΑΔΕΔΥ στην αξιολόγηση. Πού στηρίζετε αυτή την άποψη;

Για να απαντηθεί το ερώτημά σας, θα πρέπει να απαντηθεί πρώτα γιατί ένα κομμάτι δημοσίων υπαλλήλων αρνείται να αξιολογηθεί. Κάποιοι για στείρα αντιπολιτευτικούς λόγους, για να μπλοκάρουν την τρίτη αξιολόγηση, δηλαδή να σαμποτάρουν την εθνική προσπάθεια λήξης της σκληρής επιτροπείας για καθαρά μικροπολιτικούς λόγους. Κάποιοι επειδή η επιχείρηση «σοκ και δέος» της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου είναι ακόμη ζωντανή μέσα τους και η λέξη «αξιολόγηση», στη συνείδησή τους, ταυτίστηκε με τις απολύσεις του τότε υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σημερινού προέδρου της Ν.Δ. Θεωρούν πως είμαστε όλοι ίδιοι. Επομένως είναι καχύποπτοι απέναντί μας.

Είναι η ώρα οι συνδικαλιστικές ηγεσίες να σταθούν στο ύψος των αγώνων τους, να ξεπεράσουν αγκυλώσεις, καχυποψία και δισταγμούς και να παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες στους ανθρώπους της Διοίκησης.

Εξάλλου, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ούτε τα εργασιακά δικαιώματα ούτε ο δημόσιος τομέας κινδυνεύουν από τους ανθρώπους της Αριστεράς.

* Σε σύντομο διάστημα, οι πρώτες κρίσεις στο Δημόσιο μετά από 7 ολόκληρα χρόνια θα είναι γεγονός. Θεωρείτε ότι μέσα από το νέο σύστημα επιλογής θα καταπολεμηθεί η διαχρονική παθογένεια του Δημοσίου με την εύνοια των “ημετέρων” στις κρίσεις;

Ξέρετε, παρ’ όλο που μας εγκαλούν για δημιουργία «κομματικού κράτους», μας ψέγουν για «στρατιές μετακλητών» αυτοί που γέννησαν το πελατειακό κράτος στη χώρα, εμείς προχωρούμε σε κρίσεις, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και δομών, στοχοθεσία και περιγράμματα θέσεων εργασίας, για να δώσουμε τέλος στις μικροπολιτικές αυτές λογικές, που κόστισαν στη Δημόσια Διοίκηση. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν στελέχη που έχουν τοποθετηθεί από το 2004 και έκτοτε δεν αξιολογήθηκαν ποτέ, αλλά δεν είδα κάποια κινητοποίηση των συνδικαλιστικών φορέων απέναντι σε αυτές τις πρακτικές τότε. Δικός μας στόχος είναι να αυξήσουμε την αποδοτικότητα του Δημοσίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κατανέμοντας ορθολογικά το προσωπικό της.

Για πρώτη φορά υλοποιείται ψηφιακό οργανόγραμμα Δημοσίου

* Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η κινητικότητα. Ποια είναι η εικόνα με τα περιγράμματα θέσεων και τα ψηφιακά οργανογράμματα, που συνιστούν προϋπόθεση συμμετοχής των φορέων;

Το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι καινοτόμο εργαλείο, το οποίο προωθεί την ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και επιταχύνει εντυπωσιακά υπηρεσιακές διαδικασίες, όπως οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις. Διαδικασίες για τις οποίες μοχλός επιτάχυνσης τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε το πελατειακό κράτος και μόνο.

Επιπλέον, καταγράφονται οι πραγματικές ανάγκες και τα κενά στους φορείς του Δημοσίου που έχουν πληγεί από την υποστελέχωση των προηγούμενων ετών, ενώ δίνεται η δυνατότητα και στη Διοίκηση να πραγματοποιεί στοχευμένες προσλήψεις και στους δημοσίους υπαλλήλους να επιλέξουν την υπηρεσία που θα υπηρετούν χωρίς στεγανά και στασιμότητα στον εργασιακό τους βίο.

Μια τέτοια τομή προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και στους φορείς, που μπορούν να καταστούν ακόμη πιο λειτουργικοί με την αναπλήρωση των κενών τους θέσεων.

Για την επίτευξη του στόχου, από πλευράς του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης υλοποιείται για πρώτη φορά το ψηφιακό οργανόγραμμα του Δημοσίου, δηλαδή χαρτογραφείται και η τελευταία θέση εργασίας. Παράλληλα, έχουμε ήδη ολοκληρώσει την επεξεργασία των περιγραμμάτων θέσης εργασίας, καταγράφοντας 198 διαφορετικές ειδικότητες στη Δημόσια Διοίκηση. Για πρώτη φορά η Δημόσια Διοίκηση αποτυπώνεται σε όλο της το εύρος και γίνεται προσβάσιμη για όλους.

* Είδαμε πρόσφατα δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο ότι «η Ελλάδα δίνει μάχη κατά των πελατειακών σχέσεων στο Δημόσιο». Είστε αποφασισμένη προσωπικά και ως κυβέρνηση να δώσετε αυτή τη μάχη;

Είναι ευχάριστο ότι η ισχυρή μεταρρυθμιστική βούληση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης αναγνωρίζεται από τον ξένο Τύπο και μάλιστα από έγκριτα ΜΜΕ, με μεγάλη παράδοση. Το δυσάρεστο είναι ότι μεγάλη μερίδα των εγχώριων ΜΜΕ προσπαθούν να αποσιωπήσουν ή να παραποιήσουν την αλήθεια γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές.

Αυτό, ωστόσο, δεν μας πτοεί. Γιατί η Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019 δεν είναι σύγγραμμα καλών προθέσεων. Είναι ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μετεξέλιξη της Δημόσιας Διοίκησης, που ήδη εφαρμόζουμε, χωρίς να υποχωρούμε ούτε ένα εκατοστό από τις αρχές μας και τον κοινωνικό μας προσανατολισμό.

Διότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν επιβάλει στον κόσμο της Δημόσιας Διοίκησης κλίμα φόβου και εργασιακής ανασφάλειας και οι υπηρεσίες είχαν στο σύνολό τους απορρυθμιστεί, εξαιτίας της επιχείρησης «σοκ και δέος» που εφάρμοζε η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου. Σήμερα, έρχονται εκθέσεις επίσημων ευρωπαϊκών οργάνων, που τεκμηριώνουν την υποστελέχωση και τη γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.

Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις δημόσιες δομές ώστε να κρατηθεί η κοινωνία όρθια και να υποστηρίξουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Γιατί δεν νοείται και δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος στον σύγχρονο κόσμο χωρίς δημόσιο τομέα.

Για τον λόγο αυτόν η μάχη εναντίον των πελατειακών σχέσεων είναι για εμάς μητέρα των μαχών. Γιατί η Αριστερά ήταν πάντα απέναντι στον παρασιτισμό, στην κοινωνική ανισότητα, στους εργαζομένους πολλών ταχυτήτων, στον νεποτισμό και την ευνοιοκρατία. Συνεπώς, αν μια κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί μια τέτοια αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση, αυτή είναι μόνο η δική μας.

* Με ορίζοντα τον Αύγουστο του 2018 μπορεί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στον κύκλο της ύφεσης, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει;

Όλοι οι «προφήτες της καταστροφής» διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Και η πρώτη και η δεύτερη αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, τα δημοσιονομικά μεγέθη βελτιώνονται μέρα με τη μέρα, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν την πιστοληπτική μας ικανότητα.

Αυτή η νέα συνθήκη, η οποία διαμορφώνεται, απορρέει από την τήρηση των δεσμεύσεών μας, αλλά και τη συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης για υλοποίηση εκείνων των διαρθρωτικών αλλαγών που θα αποτρέψουν την επανάληψη νοσηρών πολιτικών φαινομένων.

Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρούμε αποφασιστικά για την Ελλάδα της επόμενης μέρας, μέρος της οποίας θα είναι μια σύγχρονη, αξιοκρατική Δημόσια Διοίκηση, θεσπίζουμε διαφανείς διαδικασίες για όλους και παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και την προνομιακή στήριξη όσων επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Θα τα καταφέρουμε.