Η απάντηση μου σε επίκαιρη ερώτηση για το θέμα της υποστελέχωσης Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κε Φωτήλα,

Πράγματι, σπουδαίο κεφάλαιο της Χώρας είναι ο Πολιτισμός και ιδιαίτερα η αρχαία πολιτιστική κληρονομιά.

Η ανάδειξη και αξιοποίηση της είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Είναι αναγκαίο οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία να μπορούν λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, όταν αυξάνεται η επισκεψιμότητα τους.

Όπως όμως γνωρίζετε αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό.

Αιτία;

Η έλλειψη προσωπικού, η οποία ταλανίζει χρόνια τώρα τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες.

Και είναι ευχάριστο κυρίες και κύριοι Βουλευτές που η ΝΔ (άλλα και το ΠΑΣΟΚ, στην συγκεκριμένη περίπτωση) δεν ακολουθούν την συνήθη αντιπολιτευτική ρητορική.

Αντί να κατηγορούν την Κυβέρνηση, για αύξηση των προσλήψεων και διόγκωση του Δημοσίου, αναγνωρίζουν και αυτοί το πρόβλημα της υποστελέχωσης.

Ζητούν, μάλιστα, (με τις επανειλημμένες ερωτήσεις τους στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου) την άμεση αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Κυβέρνηση ήδη κινείται.

Βέβαια, λαμβάνουμε υπόψη τους υφιστάμενους περιορισμούς για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, την περίοδο 2015-2016 προσελήφθησαν 67 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για να στελεχώσουν αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, όταν την περίοδο 2012-2014 είχαν γίνει μόνο 10 ανάλογες προσλήψεις.

Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο του 2016 εξήγγειλε την πρόσληψη 200 μονίμων φυλάκων σε όλη την Ελλάδα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017, με προτεραιότητα στις νησιωτικές περιοχές.

Έτσι καλύπτονται οι ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για:

-διακόσιες (200) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης

-και δέκα πέντε (15) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης

Δεν πρόκειται απλά για μια εξαγγελία, κε Φωτήλα αλλά είμαστε ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.

Σας ενημερώνω πως:

–     το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

–     και έχει ήδη συμπεριληφθεί στον Προγραμματισμό Προσλήψεων των ετών 2017-2018. Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί η σχετική προκήρυξη.

Με την εν λόγω προκήρυξη θα καλύπτονται διακόσιες δέκα πέντε μόνιμες κενές οργανικές θέσεις.

Εννοείται, κε Φωτήλα, ότι οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, νομίμως όπως προβλέπεται.

Άλλωστε, αυτό είναι και η πάγια επιδίωξη της Κυβέρνησής μας:

αφενός η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που κληρονομήσαμε και

αφετέρου η οριστική και νόμιμη επίλυση τους.

Συγκεκριμένα, μέχρι τώρα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους εγκρίθηκε (το 2017) η πρόσληψη 1.314 ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) διάρκειας επτά (7) μηνών.

Η πρόσληψη αφορά εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων (Ημερήσιοι Φύλακες, Νυχτοφύλακες κ.ά.)

Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, εξαιτίας του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, κατά την τουριστική περίοδο (1η Απριλίου και έως την 31η Οκτωβρίου).

Όσον δε αφορά στο θέμα των αρχαιοφυλάκων του άρθρου 47 του Νόμου 4440/2016 που θίγετε:

Οι άνθρωποι αυτοί, κε Φωτήλα, είναι άνθρωποι που δικαιώθηκαν από τα Δικαστήρια της Χώρας.

Μάλιστα διατάχθηκε η παραμονή ή και η επάνοδος τους στις Υπηρεσίες τους.

Σε κάθε περίπτωση, κε Φωτήλα, καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον σας για τις ανάγκες του πολιτισμού, τις οποίες όμως μόνο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έρχεται πραγματικά, αξιοκρατικά και σύννομα να αντιμετωπίσει.
ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Κε Φωτήλα, σε σχέση με τους αρχαιοφύλακες αορίστου χρόνου στους οποίους αναφέρεστε:

Η Κυβέρνησή μας, έδωσε τη δυνατότητα παραίτησης του Δημοσίου από τα ένδικα μέσα με συγκεκριμένα εχέγγυα:

– Πρώτον ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη δικαιωθεί και για να μην αποφευχθούν χρόνιες δικαστικές διαμάχες,

– Δεύτερον, συνεκτιμώντας το Δημόσιο Συμφέρον, το οποίο σαφώς εξυπηρετείται από την διαρκή λειτουργία των χώρων και τη φύλαξη των μνημείων

– και Τρίτον ΜΟΝΟ υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται ειδικά η αναγκαιότητα στελέχωσης για τη λειτουργία και ασφάλεια των αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων,

Δηλαδή δόθηκε -υπό αυτές τις αυξημένες εγγυήσεις- τέλος στην ταλαιπωρία εργαζομένων με πολυετή και εξειδικευμένη προϋπηρεσία.

Οι εργαζόμενοι αυτοί

-είχαν συμμετάσχει σε προκηρύξεις πρόσληψης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο παρελθόν,

-είχαν ήδη αξιολογηθεί, λοιπόν, θετικά και

-πάντως έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια.

Επιπλέον, η συνέχιση απασχόλησης τους συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του Υπουργείου Πολιτισμού μέσω της διευρυμένης λειτουργίας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Μέχρι σήμερα, κανένας εργαζόμενος από αυτούς δεν έχει ακόμη καταταγεί (σε θέση εργασίας αορίστου χρόνου).

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται η σχετική απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Πάντως, όσοι καταταχθούν, μετά από απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και  οι 200 μόνιμοι αρχαιοφύλακες που θα προκηρύξουμε, θα μειώσουν αντίστοιχα τον αριθμό των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου που απαιτούνται για τις άμεσες ανάγκες των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.

Υλοποιούμε λοιπόν τη κυβερνητική δέσμευση, όπως εκφράστηκε με τη δήλωση του Πρωθυπουργού, ικανοποιώντας τις ανάγκες του Πολιτισμού.

Advertisements