Η απάντησή μου στην επίκαιρη ερώτηση με θέμα «προσλήψεις με τη διαδικασία του άρθρου 63 του ν. 4430/2016», 30-3-2017

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

κε Λοβέρδο,

Σας ευχαριστώ για την επίκαιρη ερώτησή σας, με την οποία μου δίνεται η ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα για τους συμβασιούχους.

Εγείρετε ζήτημα συμβατότητας των άρθρων 97 ν.4368/2016 και 63 ν. 4430/2016 σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο.  Περαιτέρω μάλιστα μας ρωτάτε αν έχουμε λάβει υπόψη τις φερόμενες ως ενστάσεις της Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ αλλά και «έγκριτων νομικών».

Σημειωτέον το άρθρα αυτά αφορούν ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον τομέα της σίτισης, της φύλαξης και της καθαριότητας στο Δημόσιο, εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες.

1)  Ως προς τη συμβατότητα των εν λόγω συμβάσεων στον τομέα της σίτισης και της φύλαξης με το Ενωσιακό Δίκαιο, θα πρέπει να επισημάνω, όπως και εσείς ως «έγκριτος» νομικός οφείλετε να γνωρίζετε ότι:

Η ίδια η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, την οποία επικαλείστε, αναφέρει και σας διαβάζω αυτολεξεί  (σκέψη 13) ότι: «οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών ασφάλειας και σίτισης υπάγονται, υπό την ισχύ και των δύο (Ευρωπαϊκών) Οδηγιών, σε ειδικά καθεστώτα και συνεπώς η εξέταση του νομικού ζητήματος της συμφωνίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τίθεται.»

Με άλλα λόγια ως προς τις υπηρεσίες σίτισης και φύλαξης «δεν τίθεται καν θέμα» προσβολής του ενωσιακού δικαίου, αφού αυτές δεν διέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

Το να μας εγκαλείτε λοιπόν, όταν ακόμη και η ίδια η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ διαψεύδει αυτά που λέτε, είναι μάλλον υπερβολικό.

2) Άρα το όποιο ζήτημα αφορά μόνο τους εργαζομένους στην καθαριότητα.

Θα γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η ενωσιακή νομοθεσία εφαρμόζεται για συμβάσεις πέραν ενός κατώτατου ποσού, μερικών εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ (209.000 Ευρώ), το οποίο δεν ξεπερνούν πάντα οι ατομικές συμβάσεις.

Όσο αφορά πάντως στις ατομικές αυτές συμβάσεις, ήσαστε εσείς πρώτοι που προσλάβατε κατά παρέκκλιση το 2012 και το 2013 τους συμβασιούχους της καθαριότητας και τους παραδώσατε σε καθεστώς ομηρίας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. [Νόμος Στουρνάρα-Σταϊκούρα το 2012 και τροπολογία Στουρνάρα-Σταϊκούρα το 2013]

Μάλιστα, επί εικοσαετία περίπου μέχρι τότε, οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ- ΝΔ υπέγραφαν μηνιαίες ατομικές συμβάσεις έργου, τετράωρης απασχόλησης, για να εξυπηρετήσουν όμως τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες της καθαριότητας.

Δεν παραβίαζαν αλήθεια τότε οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ το άρθρο 103 του Συντάγματος και το Ενωσιακό Δίκαιο; Η πρακτική τους αυτή μάλιστα δεν αφορούσε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να είναι σύννομη, αλλά εκτείνονταν σε βάθος χρόνου (20ετία) κατ’ παράβαση της νομοθεσίας που σήμερα επικαλείστε.

Αυτά, κε Λοβέρδο, ως προς τις πρακτικές σας, δεν τα λέμε εμείς.

Τα λέτε εσείς στην αιτιολογική έκθεση του δικού σας Ν. 4099/2012 και αυτολεξεί σας διαβάζω:

 

«Η συνεχής μείωσή του [προσωπικό καθαριότητας] έχει καταστήσει προβληματική την στελέχωση των υπηρεσιών. Με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, […] σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υπογράφονταν, επί 20ετία περίπου, μηνιαίες συμβάσεις έργου τετράωρης απασχόλησης με καθαριστές […].

Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνταν πιστώσεις δεδομένου ότι η αμοιβή των συμβασιούχων έργου είναι κατά πολύ μικρότερη από τη δαπάνη θέσεων τακτικού προσωπικού. Μετά το έγγραφο του Γ.Λ.Κ. (2/459/0028/2.10.2012) […] δεν καταβάλλεται η αμοιβή των ατόμων [αυτών]. [..Συνεπώς..] κρίνεται αναγκαία η ψήφιση της προτεινόμενης διάταξης, προκειμένου να καταβληθούν οι αμοιβές των ατόμων που απασχολούνται στην καθαριότητα μέχρι 31.12.2012.»

Με το νόμο αυτό (άρθρο 167, Ν. 4099/2012) κε Λοβέρδο, η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ νομιμοποιήσε τις ατομικές αυτές συμβάσεις, ώστε να πληρωθούν οι συμβασιούχοι για την καθαριότητα.

Το ίδιο κάνατε και το 2013, δίνοντας τη δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και καταβολής των δεδουλευμένων μέχρι τότε. (με το άρθρο 23 του Ν. 4151/2013).

Ταυτόχρονα, το 2013, πλήθος εργαζομένων τέθηκε σε διαθεσιμότητα, διογκώνοντας το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού σε σημαντικούς τομείς όπως η καθαριότητα.

Άρχισε δε η κυβέρνηση ΝΔ ΠΑΣΟΚ να συνάπτει και συμβάσεις με ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού, αυξάνοντας το κόστος παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών.  Μάλιστα προέκυψε και το εξής παράδοξο: τα ιδιωτικά συνεργεία εναλλάσσονταν αλλά οι εργαζόμενοι παρέμεναν οι ίδιοι.

Δημιουργήθηκε μια ασφυκτική κατάσταση: Αφενός είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα καθεστώς εκμετάλλευσης εργατικού δυναμικού χαμηλού κόστους και αφετέρου το ήδη οξυμένο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε μια διαφανή διαδικασία σύναψης ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Επιπλέον, ορίστηκε ρητά ότι το κόστος σύναψης πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων του φορέα, ώστε να αποφευκτεί η επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως και το ίδιο το ΣτΕ προέκρινε, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα άλλο από το να επιτρέψει προσωρινά [μέχρι το 2018] την εκτέλεση των ατομικών συμβάσεων προς αντιμετώπιση του προβλήματος της καθαριότητας.

Μάλιστα, περαιτέρω κατοχυρώσαμε νομοθετικά την καταβολή των δεδουλευμένων των ανθρώπων αυτών.

Τέλος και ως προς τα στοιχεία: Σύμφωνα με την υπό εξέλιξη διαδικασία απογραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου προκύπτει ότι οι συμβάσεις δυνάμει του άρθρου 63 ν. 4430/2016 αφορούν, μέχρι σήμερα, σε τριακόσια ενενήντα έξι (396) άτομα, εκ των οποίων 309 σε φορείς υγείας και οι λοιποί σε φορείς των ΟΤΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη χαρτογράφηση του τοπίου στους συμβασιούχους. Η ρύθμιση του άρθρου 63 ν. 4430/2016 είναι μεταβατική προς αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος που δημιούργησαν οι προκάτοχοί μας.

Με συνολικό, δίκαιο και οριστικό τρόπο, θα κινηθούμε σεβόμενοι το Σύνταγμα και τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

Στη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, σας καλούμε να συνεισφέρετε εποικοδομητικά με προτάσεις και ιδέες.

Όλους και ιδίως εσάς κε Λοβέρδο, …ως «έγκριτο νομικό».

Δείτε σε βίντεο την απάντηση: https://www.youtube.com/watch?v=xVkF3X_ZifE

Advertisements