Συνάντηση την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016, με την Παγκόσμια Γραμματέα του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου

Advertisements