«Η Δημοτική περιουσία να αξιοποιηθεί από φορείς και δημότες, με ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση σ’ αυτήν και στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης και προώθησης δράσεων που αναπτύσσονται και δομών που λειτουργούν στην τοπική κοινωνία»

Στα πλαίσια της πρώτης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη «ΥΜΕΠΕΡΑΑ», 2014-2020» και ειδικότερα στο πλαίσιο του Άξονα 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος, Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων», εξειδικεύτηκε η δράση: «Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών», συνολικού προϋπολογισμού 13.000.000 ευρώ, που μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατες επίσημες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, η οικεία πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Φεβρουαρίου 2016.

Η «ΗΧΩ» επικοινώνησε με την Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη, ώστε να ενημερωθεί περισσότερο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αποσπάσματα από την επικοινωνία

1hsel.qxd«…η εν λόγω πρόσκληση θα μπορούσε, με την κατάλληλη προεργασία απ’ την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, να αξιοποιηθεί για την περίπτωση του ΞΕΝΙΑ. Και μάλιστα με πολύ ελκυστικούς για τον Δήμο Αρταίων όρους, μιας και δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι οι Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού με ένταση ενίσχυσης που φτάνει το 100% για την ένταξη έργων που δεν αποφέρουν έσοδα. Αυτή η προϋπόθεση χρηματοδότησης της όποιας πρότασης κινείται στη σωστή λογική του να μην μετατραπούν οι Δήμοι σε επιχειρηματίες. Αλλά, η Δημοτική περιουσία να αξιοποιηθεί από φορείς και δημότες, αφενός με ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση σ’ αυτήν και αφετέρου στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης και προώθησης δράσεων που αναπτύσσονται και δομών που λειτουργούν στην τοπική κοινωνία.»

(…)

«Ανάλογα με τον βαθμό ενασχόλησης, την ενημέρωση, τη συνειδητοποίηση της ευθύνης και κυρίως την πολιτική αντίληψη του καθενός διαμορφώνονται και διαφορετικές απόψεις. Η δική μου γνώμη για το θέμα παραμένει η ίδια, ότι δηλαδή ο χώρος θα πρέπει να ενσωματωθεί ξανά και ουσιαστικά στη λειτουργία της πόλης και να αποδοθεί στους δημότες. Η δε κεντρική ιδέα της όποιας πρότασης θα πρέπει να κινείται στην κατεύθυνση της προστασίας των χαρακτηριστικών της δημοτικής περιουσίας, του δημόσιου χώρου, ως κοινού αγαθού. Και ταυτόχρονα στην προβολή των χαρακτηριστικών του Δήμου ως φορέα παροχής χρήσιμων και προωθητικών υπηρεσιών για το σύνολο των Δημοτών του»

Ολόκληρο το άρθρο στην ιστοσελίδα «ΗΧΩ της Άρτας»

Advertisements