Ερώτηση

Προς: Τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Αδειοδότηση Μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας παραγόμενη από αεριοποίηση βιομάζας στα Μάρμαρα Ιωαννίνων.

συριζα 2014Με την απόφαση «Πρακτικό 3ο/26-03-2015» της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου και την με Α.Π 19883/650-5Μαίου 2015, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε την έγκριση εγκατάστασης Μονάδας «Παραγωγής Βιοαερίου από Στερεά Βιομάζα προς παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΑΠΕ), εγκαταστημένης ισχύος 100KW της εταιρίας ΒΟΛΤΕΡ ΑΕ».

Η παραπάνω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών, με αποτέλεσμα την εκ νέου συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννιτών, με το τελευταίο να ζητά με την ομόφωνη απόφασή του στην συνεδρίαση της 20ης Μαΐου 2015 την ανάκληση της έγκρισης εγκατάστασης της παραπάνω επιχείρησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δικαστική προσφυγή.

Από τη μελέτη των στοιχείων είναι σαφές ότι η χρήση του όρου «βιοαέριο» τόσο στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ), όσο και στην απόφαση αδειοδότησης για μια μονάδα που παράγει αέριο σύνθεσης(Syngas) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι παραπλανητική και στοχεύει στην αδειοδότηση ενάντια στην ισχύουσα νομοθεσία, επειδή:

1. Ενώ η εταιρία χρησιμοποιεί την διαδικασία ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ της βιομάζας, από την οποία παράγεται αέριο σύνθεσης (Syngas) το οποίο αποτελείται κυρίως από μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο, χρησιμοποιεί τον όρο βιοαέριο, που αποτελείται όμως κυρίως από μεθάνιο και παράγεται με τελείως διαφορετική διαδικασία, με τη μέθοδο της ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΨΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ.

2. Η συγκεκριμένη εταιρία κατετάγη προς αδειοδότηση στην κατηγορία Α2 επικαλούμενη την Υ.Α 1958/2012(ΦΕΚ 21/13-2-2012. Η συγκεκριμένη όμως Υ.Α με την μετέπειτα τροποποίηση της ορίζει σαφώς ότι οι δραστηριότητες «Αεριοποίηση ή υγροποίηση άνθρακα ή/και άλλων καυσίμων» ανήκουν στην κατηγορία Α1, η οποία αδειοδοτείται από το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ, ενώ οι κατατασσόμενες στην κατηγορία Α2 από τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

3. Στην απόφαση αδειοδότησης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας επικαλείται επίσης και το ΑΠ.Οικ.145993/5-2-2015(ΑΔΑ:6Α670-ΑΑ7) έγγραφο της Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) – Τμήμα B’, το οποίο αναφέρεται στο θέμα «Διευκρινήσεις για την κατάταξη έργων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας». Το έγγραφο αυτό με την ασάφειά του διευκολύνει την ένταξη των έργων αεριοποίησης της βιομάζας από την κατηγορία Α1 στην Α2.

Επισημαίνεται ότι τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται αθρόα υποβολή προτάσεων και αποφάσεων αδειοδότησης, κατατάσσοντας τις μονάδες αυτές στην κατηγορία Α2. Επίσης ορισμένες αποφάσεις στηρίζονται σε αντίστοιχες άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι οποίες είχαν παράτυπα εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους.

Να προσθέσουμε επίσης την 18358/22/5/2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάκληση της απόφασης 128/25-2-2015 με υπογραφή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορούσε αδειοδότηση παρόμοιας μονάδας παραγωγής ενέργειας από Αεριοποίηση βιομάζας.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Προτίθεται να ανακαλέσει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της συγκεκριμένης μονάδας αεριοποίησης στην Τ.Κ Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας;

2. Προτίθεται να επανεξετάσει την νομιμότητα των αδειοδοτήσεων που χορηγήθηκαν για μονάδες που χρησιμοποιούν την διαδικασία της αεριοποίησης;

3. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διευκρινιστεί οριστικά το θέμα ένταξης ή μη των μονάδων παραγωγής αερίου σύνθεσης με τη διαδικασία Αεριοποίησης στις μονάδες ΑΠΕ και την κατηγορία Α1 ή Α2.

4. Τι μέτρα θα λάβει ώστε να μην επιβαρυνθεί περισσότερο το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, όπου κατά τους χειμερινούς μήνες επιβαρύνεται, πλην των άλλων και με το φαινόμενο της αιθαλομίχλης;

Aθήνα,28 Μαΐου 2015

Οι ερωτώντες βουλευτές

Όλγα Γεροβασίλη

Χρήστος Μαντάς

Γιάννης Στέφος

Μερόπη Τζούφη

Γιάννης Καραγιάννης

Κώστας Μπάρκας

Μάριος Κάτσης

Βασίλης Τσίρκας