ΕΡΩΤΗΣΗ     Προς τους κ.κ.Υπουργούς :

  • Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  • Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

συριζα 2014Στις 31 Μαρτίου λήγει η χρηματοδότηση των 25 κέντρων στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων που λειτουργούν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Τα κέντρα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους και η λειτουργία τους εντάσσεται στα πλαίσια της δέσμευσης της χώρας μας για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. Τα εν λόγω κέντρα λειτουργούν εδώ και 10 χρόνια ξεκινώντας αρχικά από δράσεις στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ και συνεχίζοντας μέσω ΕΣΠΑ. Το παραγόμενο έργο των κέντρων αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την υποστήριξη των Ρομά σε όλα τα επίπεδα. Από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την μαθησιακή υποστήριξη και την στήριξη της οικογένειας μέχρι την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, οι δράσεις των κέντρων στήριξης παρέχουν σημαντικό έργο στην αναβάθμιση του πλαισίου κοινωνικής προστασίας των Ρομά.

Σήμερα, τα κέντρα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρηματοδότηση μέχρι να ολοκληρωθεί η ένταξή τους στην νέα χρηματοδοτική προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Σύμφωνα με τους συντελεστές των κέντρων η χρηματοδότηση για την νέα περίοδο θα αφορά τον θεματικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων» και ειδικότερα στην Επενδυτική Προτεραιότητα «Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Εντούτοις, η διαδικασία αυτή ενδέχεται να αποδειχτεί χρονοβόρα και τα κέντρα διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να συνεχίσουν την λειτουργία τους, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές ενέργειες.

Επειδή τα κέντρα στήριξης Ρομά αποτελούν σημαντικότατες δομές κοινωνικής προστασίας.

Επειδή η δεκαετής λειτουργία τους τα έχει καθιερώσει ως βασικούς πυλώνες των πολιτικών κοινωνικής προστασίας για του Ρομά.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

Προτίθενται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων καθώς και η ένταξή τους στην νέα χρηματοδοτική περίοδο 2014 – 2020;

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2015

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα

Αμμανατίδου Ευαγγελία

Γεροβασίλη Όλγα

Κατριβάνου Βασιλική

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Ζερδελής Γιάννης

Παπαδόπουλος Σάκης

Σιμορέλης Χρήστος

Advertisements