2ο Δημ Νοεμβ 2014

Με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας, στη Βουλή, 27-11-2014.

Advertisements