Τοποθέτηση κατά την συζήτηση στην Βουλή στις 13.11.2014 της τροπολογίας για τον τρόπο διορισμού των δικαστικών αντιπροσώπων στις επικείμενες επαναληπτικές εκλογές, διόρθωσης ημερομηνίας ισχύος προηγούμενων τροπολογιών, μετατάξεις υπαλλήλων στην Αυτοδιοίκηση και της τροπολογίας για τη μετάθεση κατά δύο μήνες στην κατάργηση των οργανισμών λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που κατέθεσε η κυβέρνηση στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα …

… Η τροπολογία 1985 έχει τρία άρθρα. Στο πρώτο αλλάζει τον τρόπο διορισμού των δικαστικών αντιπροσώπων στις επικείμενες επαναληπτικές εκλογές σε τρεις δήμους της χώρας. Δεν βρίσκουμε το λόγο να το κάνει. Υπάρχει νομοθεσία για τις επαναληπτικές εκλογές.

Τώρα, με πρόσχημα το δημοσιονομικό κόστος –είναι ελάχιστο, ασήμαντο και δεν μπορούμε να πειστούμε απ’ αυτό- διορίζονται, χωρίς κλήρωση πια –έχουμε καταργήσει και την κλήρωση- μόνο δικαστικοί για να κάνουνε αυτές τις εκλογές. Δεν ξέρουμε γιατί το κάνετε. Ξέρουμε μόνο, επειδή δεν σας εμπιστευόμαστε γενικά, ότι το θεωρούμε ύποπτο και δεν θα το στηρίξουμε φυσικά.

Στην ίδια, όμως, τροπολογία υπάρχει το δεύτερο άρθρο, το οποίο απλά βάζει τη σωστή ημερομηνία ισχύος προηγούμενων τροπολογιών. Σας θυμίζω ότι είναι τροπολογίες που κυρίως έχουν να κάνουν με τις πολλαπλές μεταφορές μαθητών οι οποίες είχαν λάθος την ημερομηνία έναρξης. Άλλη προχειρότητα. Θυμάμαι μόνο ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αναλύθηκε σε μία ημέρα, κοστολογήθηκε απ’ όλους τέλεια, πάρα πολύ γρήγορα και εδώ έχουμε και λάθος στις ημερομηνίες έναρξης ισχύος των νόμων.

Υπάρχει και το τρίτο άρθρο το οποίο μιλάει για τις μετατάξεις υπαλλήλων στην Αυτοδιοίκηση, το οποίο και θέλουμε να στηρίξουμε. Όμως, διαφωνώντας με το πρώτο άρθρο της ίδιας τροπολογίας, με ποιο τρόπο θα στηρίξουμε το τρίτο; Δεν έχουμε αυτήν τη δυνατότητα. Επομένως, μας υποχρεώνετε να είμαστε απλά παρόντες σε αυτήν την τροπολογία με αυτόν τον τρόπο. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί το κάνετε αυτό επανειλημμένα.

Αναφέρομαι και στην τροπολογία με αριθμό 1976, που αφορά τη μετάθεση κατά δύο μήνες στην κατάργηση των οργανισμών λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Συμφωνούμε, με την παρατήρηση ότι εμείς είχαμε πει στο προηγούμενο νομοσχέδιο, που το εισάγατε το θέμα, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορούσε να γίνει διότι, εκτός όλων των άλλων, ήταν ασφυκτικά τα πλαίσια και διαφωνήσαμε με το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Θα ξανατοποθετηθούμε στον επόμενο νόμο, που έρχεται σύντομα και αφορά τις λαϊκές αγορές. Ωστόσο, εδώ ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή. …

Advertisements