ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επανερχόμαστε μετά από 15 μήνες από την ερώτηση που υποβάλλαμε στις 05/07/2013 και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν απάντησε.

18anwΩς γνωστόν το 2010 εγκρίθηκε η λειτουργία τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες και ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν στην απασχόληση των εκπαιδευτικών με τον νόμο 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τΑ΄/21-09-2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»).

Ειδικότερα με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 153789/Γ7/ΦΕΚ 65/τΒ΄/28-1-2011 «Δημιουργία Σχολικών Τμημάτων Β/θμιας σε άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της Κοινωνικής επανένταξης της Μονάδας Απεξάρτησης του 18ΑΝΩ και επιθυμούν να τελειώσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο» εγκρίθηκε η λειτουργία τμημάτων Β/θμιας εκπαίδευσης σε χώρους της Μονάδας Απεξάρτησης του 18ΑΝΩ.

Το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο λειτούργησε κατά τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012 και κατά έτη 2012-2013 και 2013-2014 δεν έγινε καμμία επίσημη ανάθεση σε εκπαιδευτικούς, παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για αυτό το σκοπό. Επί δύο χρόνια η λειτουργία αυτών των τμημάτων βασίζεται στην ευαισθησία αυτών των εκπαιδευτικών οι   οποίοι αμισθί κρατούν τα τμήματα ανοικτά.

Επειδή η πολιτική του Υπουργείου από το 2012-2013 δεν είναι σύννομη

Επειδή η διακοπή της λειτουργίας των τμημάτων είναι προ των πυλών

Επειδή η δραστηριότητα αυτή είναι απολύτως κρίσιμη για το θεραπευτικό πρόγραμμα 18 άνω καθώς και για τη φοίτηση απεξαρτημένων και θεραπευομένων ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, από άλλα αναγνωρισμένα προγράμματα (π.χ. ΚΕΘΕΑ κλπ)

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Τι ενέργειες θα κάνετε ώστε να διασφαλίσετε την  λειτουργία των τμημάτων διδασκαλίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μονάδας Απεξάρτησης του 18ΑΝΩ για τη σχολική χρονιά 2014-15;
  2. Πότε και με ποιον τρόπο θα τακτοποιηθούν  οι οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν προκύψει από τη μη πληρωμή των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν την σχολική χρονιά 2012-13 και 2013-2014;

 30/10/2014

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Θεανώ Φωτίου

Τάσος Κουράκης

Απόστολος Αλεξόπουλος

Χρήστος Μαντάς

Γιώργος Πάντζας

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Τζένη Βαμβακά

Έφη Γεωργοπούλου

Μαρία Κανελλοπούλου

Βασιλική Κατριβάνου

Γιάννης Αμανατίδης

Advertisements