Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς

– Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,      – Εσωτερικών

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που προσκόμισε η Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών (Α.Π. 371704, ημ. 24/09/2014) σε σχετικό αίτημα του Ανεξάρτητου Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων (Α.Π. 367643/ημ. 22/09/2014), οι εργαζόμενοι δεν έχουν προμηθευτεί τις ποσότητες γάλακτος που δικαιούνται στον προσήκοντα χρόνο βάσει της ΚΥΑ 53361/2006, (ΦΕΚ 1503 Β/11.10.2006) από το 2011, ενώ χρόνια προβλήματα υπάρχουν και στην χορήγηση των Ειδών Ατομικής Προστασίας.

EV_APOKOMIDI2.limghandlerΑναφορικά δε με τον εμβολιασμό των εργαζομένων, από την απάντηση των υπηρεσιών του Υπ. Εργασίας προκύπτει ότι ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων στην καθαριότητα και στα κοιμητήρια δεν έχει εμβολιασθεί. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 1.418 εργαζομένων στην καθαριότητα έχουν εμβολιασθεί για τέτανο 499 και 77 άτομα για Ηπατίτιδα Β. Από τους 117 εργαζόμενους στα κοιμητήρια έχουν εμβολιασθεί για τέτανο 21 άτομα ενώ κανείς δεν έχει εμβολιασθεί για Ηπατίτιδα Β.

Επειδή, είναι απαράδεκτο να μην παρέχεται στους εργαζόμενους του Δήμου Αθήνας το γάλα που δικαιούνται, το οποίο μάλιστα για τους λόγους που χορηγείται θα πρέπει να καταναλώνεται αυθημερόν.

Επειδή, είναι επίσης απαράδεκτο να μην παρέχονται ούτε τα βασικά μέσα προστασίας στους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στα νεκροταφεία και στα συνεργεία παρά το γεγονός ότι βρίσκονται καθημερινά εκτεθειμένοι σε πολλαπλούς κινδύνους λόγω της θέσης εργασίας τους,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν, προκειμένου να τηρηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι νόμιμες υποχρεώσεις του Δήμου Αθήνας για τον εμβολιασμό και την χορήγηση γάλακτος και μέσων για την προστασία των εργαζομένων;

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2014

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Γεροβασίλη Όλγα

Advertisements