Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

mpampas_334047810Με το εδάφιο (γ) της παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26, «Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»), οριζόταν ότι:

«Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος…».

Το ανωτέρω εδάφιο γ’ καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Νόμου 4210/2013.

Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 9 της με αριθμό Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β’ 1139/2011) με τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα.», ορίστηκε, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τους δημοσίους υπαλλήλους, ότι στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων μετά το πέρας της άδειας κύησης – τοκετού χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, με αποδοχές.

Ωστόσο, με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Νόμου 4210/2013 το ανωτέρω εδάφιο (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007) καταργήθηκε, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα λήψεως των σχετικών ευεργετημάτων και στους/στις δημοσίους υπαλλήλους οι σύζυγοι των οποίων δεν εργάζονται.

Συνεπώς σήμερα παρατηρείται το παράδοξο γεγονός τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να μην δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου όταν ο / η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται (ελέω της ΥΕΘΑ υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 ανωτέρω απόφασης ΥΕΘΑ), παρότι ο ανωτέρω περιορισμός έχει καταργηθεί για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων ήδη από τις 21 Νοεμβρίου 2013 (παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Νόμου 4210/2013).

Επειδή, η άνιση αυτή μεταχείριση προσβάλει τη συνταγματική αρχή της αναλογικής ισότητας που επιβάλλει την ίση μεταχείριση σε ανάλογες καταστάσεις που δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο, εκτός αν η διαφορετική αντιμετώπιση δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.

Επειδή, δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλλουν τη διακριτή αυτή μεταχείριση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων σε σχέση με τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επειδή, για λόγους ίσης μεταχείρισης και δικαίου, επιβάλλεται η τροποποίηση της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 1139/2011), ώστε να χορηγείται η άδεια ανατροφής τέκνου και στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας:

Προτίθεται να τροποποιήσει ή καταργήσει την περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΥΕΘΑ υπ’αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1139/2011, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα.»), ώστε να χορηγείται πλέον η άδεια ανατροφής τέκνου και στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται;

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Όλγα Γεροβασίλη

Θοδωρής Δρίτσας

Φωτεινή Κούβελα

Άννα Χατζησοφιά

Μαρία Διακάκη

Δημήτρης Στρατούλης

Δημήτρης Τσουκαλάς

Γιάννης Αμανατίδης

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Νίκος Μιχαλάκης

Τζένη Βαμβακά

Μαρία Τριανταφύλλου

Στάθης Παναγούλης

Νάντια Βαλαβάνη

Μιχάλης Κριτσιωτάκης

Βασιλική Κατριβάνου

Advertisements