Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η       προς τους κ. κ. Υπουργούς:        

– Οικονομικών     – Εσωτερικών

– Διοικητικής Μεταρρύθμισης και   Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΣΕΠΟι επιτυχόντες Διαγωνισμών του ΑΣΕΠ του έτους 2008 και 2009 ακόμα αναμένουν το διορισμό τους. Την αρχική αναστολή διορισμού που έγινε το 2010 (άρθρο 10 του ν. 3833/2010) και ανέφερε ότι οι διορισμοί θα γίνουν σταδιακά από το 2011 έως το 2013, ακολούθησε η κοινή εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. και ΥΠ.ΟΙΚ. με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.2.9/29/22433/20-10-2010 που όριζε ότι οι επιτυχόντες ΑΣΕΠ έπρεπε όλοι να διοριστούν μέχρι τις 31.12.2013 κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει βέβαια συμβεί. Ακολούθησαν το «μεσοπρόθεσμο», όπου το 2013 έγινε 2015 και τώρα με το «Νέο Μεσοπρόθεσμο» μεταβαίνουμε αισίως στο 2016!!!….

Όλα αυτά τα χρόνια με έκπληξη παρακολουθούν οι επιτυχόντες των διαγωνισμών ΑΣΕΠ ετών 2008 και 2009 (με οριστικά αποτελέσματα ήδη από το 2011) να γίνονται διορισμοί σε διάφορους τομείς χωρίς να τηρείται ουδεμία αναλογία, να γίνονται αθρόες μετατάξεις, να παραμένουν υπηρεσίες χωρίς αντικείμενο και γενικά να κατασπαταλάται δημόσιο χρήμα, ενώ από την άλλη όσοι κρίθηκαν με βάση τα προσόντα τους αξιοκρατικά από το ΑΣΕΠ, έναντι πολλών άλλων, για να υπηρετήσουν σε διάφορους φορείς του δημοσίου, να παραμένουν -μέχρι σήμερα- αδιόριστοι.

Παρά το γεγονός ότι έχουν δημοσιευθεί για όλους τους επιτυχόντες των διαγωνισμών του έτους 2008 οριστικά αποτελέσματα στο τεύχος Γ΄ (ΑΣΕΠ) της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, υπάρχουν ακόμη επιτυχόντες με οριστικά αποτελέσματα από το 2011 που περιμένουν καρτερικά την πρόσληψη τους. Με ποια εφαρμογή της αρχής της αναλογικής ισότητας και της επιείκειας στη δράση της Διοίκησης, με ποια κριτήρια και με ποιόν έλεγχο έγιναν οι μέχρι σήμερα διορισμοί;

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αξιοκρατίας ( που οφείλουν να διέπουν τη δράση και την εν γένει λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης), θα προβούν, ώστε να αποκατασταθούν όσοι αδιόριστοι επιτυχόντες των διαγωνισμών του 2008 και 2009 έχουν υπομείνει καρτερικά και με ιδιαίτερο προσωπικό, οικονομικό και οικογενειακό κόστος, την κατάφωρη -προς το πρόσωπο τους- αυτή αδικία για τρία και πλέον χρόνια (από το 2011), ευρισκόμενοι πλέον σε πλήρη οικονομική ένδεια, πράγμα που ασφαλώς δεν «ταιριάζει» σε μελλοντικά στελέχη της Διοίκησης με αυξημένα προσόντα, δηλαδή σε όσους επέτυχαν το διορισμό τους με αξιοκρατικές διαδικασίες προσλήψεων;

– Πότε θα γίνει η απορρόφηση όλων των διοριστέων της προκήρυξης 1/617Μ/2008 (ΦΕΚ 132-26/3/2009 ΑΣΕΠ) που πέτυχαν στο Δήμο Τρίπολης με οριστικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο τεύχος Γ΄ ΑΣΕΠ 1242/30-12-2011 και έχουν παρέλθει ήδη 2,5 χρόνια;

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014

 Η ερωτώσα Βουλευτής

 Όλγα Γεροβασίλη

Advertisements