ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Σύνθεση εκλογικών καταλόγων»

εκλογικοί κατάλογοιΜε δεδομένη την ολοκλήρωση της απογραφής των συνταξιούχων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε αναμονή της απάντησης από τους αρμόδιους υπουργούς της ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων με αριθμό 7765 και 943 αντίστοιχα, που είχαμε καταθέσει στις 15 Απριλίου 2014, και της γνωστοποίησης σε εμάς, όλων των πραγματικών στοιχείων για τον ακριβή αριθμό των συνταξιούχων που ενώ είχαν αποβιώσει λάμβαναν σύνταξη έχοντας ΑΦΜ και ΑΜΚΑ,

Ερωτάται ο κος Υπουργός:

  1. Οι συνταξιούχοι που έπειτα από την ολοκλήρωση της απογραφής που διεξήγαν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί βρέθηκαν, ενώ είχαν αποβιώσει, να λαμβάνουν σύνταξη έχοντας ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους βάση των οποίων διενεργούνται οι δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές εκλογές καθώς οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της απογραφής των ασφαλιστικών οργανισμών προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι εκλογικοί κατάλογοι δεν θα περιλαμβάνουν καταχωρήσεις θανόντων;
  3. Προτίθεται να συστήσει διακομματική επιτροπή στη Βουλή που θα αναλάβει το έργο του ελέγχου των εκλογικών καταλόγων;

Αθήνα, 9 Μαΐου 2014

Οι ερωτούσες βουλευτές

Ευγενία (Τζένη) Βαμβακά

Όλγα Γεροβασίλη

Advertisements