Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου, αλλά και η σύγχρονη παραγωγή πολιτισμού των Ηπειρωτών, μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν ως εργαλεία ανάπτυξης

Ο πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό και η πολιτεία, σε όλα της τα επίπεδα, οφείλει να διασφαλίζει τις υλικές και θεσμικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου παραγωγής και λειτουργίας στοιχείων πολιτισμού.
Ο ρόλος της περιφερειακής διοίκησης στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας πολιτικής για τον πολιτισμό είναι αναντικατάστατος και αναγκαίος, σε συνεργασία πάντα με τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές πολιτιστικές συλλογικότητες και με σεβασμό στην ελεύθερη έκφρασή τους.
Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου, αλλά και η σύγχρονη παραγωγή πολιτισμού των Ηπειρωτών, μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν ως εργαλεία ανάπτυξης, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προωθώντας ένα μοντέλο ήπιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντιστρέψει τον οικονομικό και δημογραφικό μαρασμό της περιφέρειας μας.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πολιτικής, αποτελούν προτεραιότητα για την περιφέρειά μας, τόσο η ενίσχυση σε πόρους και υποδομές των υφιστάμενων δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στο έργο της πολιτιστικής διαχείρισης (π.χ. αρχαιολογικές υπηρεσίες, μουσεία), όσο και η αναπροσαρμογή στην κατανομή των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ, ώστε τα υπό ένταξη έργα να πληρούν τόσο πολιτιστικά, όσο και αναπτυξιακά κριτήρια.
Ταυτόχρονα, απαιτείται η εφαρμογή πολιτικών για την παραπέρα αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, που έχουν αποκαλυφθεί και αναδειχθεί μέσα από τα έργα και η διασφάλιση της συντήρησης, της λειτουργίας και της σωστής προβολής τους, προκειμένου να μην αντικρίζουμε εικόνες εγκατάλειψης και απαξίωσης της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ήπειρος, 17/3/2014
Όλγα Γεροβασίλη
υποψήφια Περιφερειάρχης Ηπείρου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Άρτας

Advertisements